فعالیت کانون‌های شورشی مجاهدین و به آتش کشیدن مراکز جاسوسی و سرکوب رژیم ایران

گزارشهایی از رشت، زاهدان، دزفول، تهران، ارومیه، شیراز و آذربایجان غربی

0

گزارشی از عملیات ضد سرکوب و اختناق که در شهرهای مختلف ایران اسیر توسط اعضای دلاور کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران، به‌ مناسبت چهارشنبه‌سوری و قیام آتش به اجرا در آمد:

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج ضدمردمی در رشت
اعضای کانون شورشی ۱۰۶ رشت طی یک عملیات انقلابی ضد سرکوب و اختناق که در تاریخ بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۷ انجام شد ورودی یکی از مراکز سرکوب سپاه پاسداران خامنه‌ای موسوم به پایگاه مقاومت بسیج را به آتش کشیده و بخشی از شهر را از لوث وجود این مرکز سرکوب و جاسوسی پاکسازی کردند.

آتش زدن بنر خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد در زاهدان
اعضای کانون شورشی ۱۶۸ زاهدان در عملیاتی انقلابی، بنر تبلیغات دجالگرانه آخوندها حاوی تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای را به آتش کشیده و بخشی از زاهدان را از این پلیدی پاکیزه کردند. این عملیات ضد سرکوب و اختناق در تاریخ ۲۴ اسفندماه جاری انجام شد.

به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت در دزفول
اعضای کانون شورشی ۹۸۸ دزفول یکی از حوزه‌های جهل و جنایت رژیم پابه‌گور آخوندی را طی یک عملیات انقلابی که در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه جاری انجام شد به آتش کشیدند. اعضای این کانون شورشی این عملیات انقلابی ضد سرکوب و اختناق را در همبستگی با فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به‌ مناسبت قیام آتش و با شعار تو دیکتاتور من آرش انجام دادند.

به آتش کشیدن بیلبورد خامنه‌ای خون‌ریز در تهران
اعضای کانون شورشی ۶۴۲ تهران، در عملیاتی انقلابی که با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی انجام شد بیلبورد تبلیغات دجالگرانه رژیم ولایت فقیه که حاوی تصویر بزرگی از ولی‌فقیه ارتجاع بود را به آتش کشیده و شهر را از لوث این پلیدی پاک کردند. این عملیات ضد سرکوب و اختناق در تاریخ بیست و چهارم اسفند ۹۷ انجام گرفت.

آتش زدن پایگاه بسیج ضدمردمی در آذربایجان غربی
اعضای کانون شورشی ۲۰۲ آذربایجان غربی طی یک عملیات انقلابی ورودی یکی از پایگاههای سرکوب سپاه پاسداران خامنه‌ای موسوم به پایگاه مقاومت بسیج را با شعار آتش جواب آتش مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی به آتش کشیدند. اعضای این کانون شورشی با آتش زدن این مرکز سرکوب و جاسوسی در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۷ یکی دیگر از مظاهر نظام آخوندی که عامل سرکوب و گسترش اختناق بود را پاکسازی کردند.

آتش زدن پایگاه سرکوب و جاسوسی مزدوران بسیجی در ارومیه
اعضای کانون شورشی ۴۱۴ ارومیه ورودی یکی از مراکز سرکوب و جاسوسی سپاه پاسداران خامنه‌ای موسوم به پایگاه مقاومت بسیج را به آتش کشیده بخشی از شهر را از لوث این پلیدی نظام آخوندی پاکسازی کردند.

آتش زدن تصویر منحوس خمینی دجال در تهران
اعضای کانون شورشی ۳۵ تهران نیز با آتش زدن بنر منحوس خمینی دجال بخشی از شهر را از لوث این پلیدی پاک کردند. این عملیات ضد سرکوب و اختناق در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه جاری انجام گرفت.

آتش زدن پایگاه جاسوسی مزدوران بسیجی در آذربایجان غربی
اعضای کانون شورشی ۷۱۰ آذربایجان غربی در تاریخ بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۷ طی یک عملیات انقلابی ضد سرکوب و اختناق موفق شدند تابلوی مرکز جاسوسی مزدوران بسیجی در یکی از دبیرستانهای بزرگ‌سالان را به آتش بکشند. این عملیات پاکسازی با شعار دیکتاتور در آتش دورد بر رجوی انجام گرفت.

آتش زدن بیلبورد خامنه‌ای خون‌ریز در ارومیه
اعضای کانون شورشی ۵۹۰ ارومیه نیز در پاسخ به فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به‌ مناسبت جشن ملی چهارشنبه سوری، طی یک عملیات انقلابی، بیلبورد خامنه‌ای خون‌ریز را به آتش کشیدند. این عملیات ضداختناق در تاریخ بیست و چهارم اسفند ۹۷ اجرا و بخشی از شهر را از لوث این پلیدی پاک شد.

آتش زدن پایگاه جاسوسی و سرکوب مزدوران بسیجی در آذربایجان غربی
اعضای کانون شورشی ۷۱۲ آذربایجان غربی در یک عملیات انقلابی ضد سرکوب و اختناق ورودی یکی از پایگاههای جاسوسی و سرکوب مزدوران بسیجی سپاه پاسداران خامنه‌ای را به آتش کشیده و منطقه را از این پلیدی پاک کردند. این عملیات انقلابی با شعار آتش قیام خاموشی نمی‌پذیرد مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی و در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۷ به اجرا در آمد.

آتش زدن تصاویر خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد در شیراز
اعضای کانون شورشی ۴۴۴ شیراز نیز با آتش زدن تصاویر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای خون‌ریز همبستگی خود با فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین برای تبدیل جشن ملی چهارشنبه‌سوری به قیام آتش را نشان دادند. تراکت تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش – شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده – درود بر رجوی، در محل باقی گذاشته شد.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود