فعالیت کانون‌های شورشی مجاهدین و انهدام نمادهای رژیم ایران

گزارشی از گلپایگان، دلیجان، سبزوار، تهران، سیرجان، لردگان، رفسنجان، قم، کرمانشاه، اهواز، همدان و خوزستان

0

گزارشی از فعالیت کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران در شهرهای میهن:

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج ضدمردمی در گلپایگان
اعضای کانون‌های شورشی ۶۱۲ گلپایگان طی یک عملیات انقلابی ضد سرکوب و اختناق در تاریخ هجدهم اسفند ۱۳۹۷ ورودی یکی از مراکز سرکوب رژیم آخوندی موسوم به پایگاه مقاومت بسیج ادارات و کارخانجات را با شعار آتش جواب آتش و به پیرو فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران به‌ مناسبت جشن ملی چهارشنبه سوری، به آتش کشیدند.

آتش زدن پایگاه بسیج ضدمردمی در استان مرکزی – دلیجان
اعضای کانون شورشی ۳۱۸ (مجاهد شهید مسعود محمدزاده) استان مرکزی طی عملیات انقلابی خود ورودی یکی از مراکز سرکوب و جاسوسی رژیم آخوندی در شهرستان دلیجان، موسوم به کانون بسیج مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی را در تاریخ نوزدهم اسفندماه جاری به آتش کشیدند.
https://youtu.be/9iIphFRRhrc
به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج ضدمردمی در سبزوار
اعضای کانون شورشی ۵۶۰ سبزوار طی عملیات انقلابی و ضد سرکوب و اختناق خود که در تاریخ نوزدهم اسفند ۱۳۹۷ انجام شد، یکی از مراکز سرکوب و جاسوسی رژیم ولایت فقیه، موسوم به پایگاه مقاومت بسیج را به آتش کشیدند.

استقبال از فراخوان مجاهدین به‌ مناسبت جشن ملی چهارشنبه‌سوری در تهران، سیرجان، لردگان، رفسنجان و خوزستان
 • اعضای کانون‌های شورشی پیرو فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین برای قیام آتش در جشن ملی چهارشنبه‌سوری فعالیت‌های تبلیغاتی خود را در شهرهای مختلف افزایش دادند.
 • در تهران یکی از اعضای کانون‌های شورشی تراکت «با قیام آتش در چهارشنبه‌سوری به استقبال سال جدید می‌رویم» را برافراشت. همچنین تراکت می‌توان و باید ایران را از آخوندهای فاسد و پلید پس گرفت توسط اعضای کانون شورشی پخش شد.
 • در میدان انقلاب سیرجان نیز یکی از اعضای کانون‌های شورشی با در دست گرفتن تراکت «مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی» حمایت خود را از قیام آتش ابراز داشت.
 • اعضای کانون شورشی در لردگان نیز به‌ مناسبت فراخوان قیام آتش اقدام به دیوارنویسی شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای دزد – مرگ بر دیکتاتور» کردند.
 • در رفسنجان نیز اعضای کانون‌های شورشی اقدام به تکثیر و نصب فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به‌ مناسبت جشن ملی چهارشنبه سوری، قیام آتش کردند.
 • اعضای کانون شورشی ۳۲۰ خوزستان نیز تراکت «با قیام آتش به استقبال چهارشنبه‌سوری می‌رویم» را برافراشته کرده و تصاویر منحوس خامنه‌ای و مزدورانش را به آتش کشیدند.

استقبال از فراخوان قیام آتش در قم، کرمانشاه، اهواز، همدان و تهران
 • اعضای کانون شورشی ۴۲۵ به‌ مناسبت قیام آتش اقدام به نصب تراکتهای «در چهارشنبه‌سوری آتش را بر سر آخوندها بریزیم – مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی – خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست – مرگ بر اصل ولایت فقیه» کردند.
 • در کرمانشاه نیز تراکت «مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر روحانی آتش جواب آتش» توسط اعضای کانون‌های شورشی پخش شد.
 • همچنین بر روی درب دبیرستان دخترانه عرفان اهواز شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی توسط اعضای کانون شورشی ۳۵۵اهواز درشت نویسی شد.
 • در همدان نیز شعار درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای بر دیوار درشت نویسی شد.
 • اعضای کانون‌های شورشی در اماکن مختلف تهران نیز به‌ مناسبت قیام آتش اقدام به دیوارنویسی شعارهای مرگ بر دیکتاتور درود بر مجاهدین – چهل سال ظلم ستم و سرکوب – مرگ بر خامنه‌ای درود بر مجاهدین کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود