فعالیت کانون‌های شورشی در گرامی داشت شهدای ۳۰فروردین ۱۳۵۱در شهرهای سراسر ایران

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

0

فعالیت کانون‌های شورشی در گرامی داشت شهدای ۳۰فروردین ۱۳۵۱در شهرهای سراسر ایران

گرامی داشت روز ۳۰فروردین سال۱۳۵۱روز شهادت مجاهدان خلق: علی میهندوست، علی باکری و ناصر صادق و نیز گرامی‌داشت یاد مجاهد والامقام کاظم ذوالآنوار و مصطفی جوان خوشدل بهمراه هفت چریک فدایی شهید در سال۵۴- گل‌گذاری بر مزار شهدای مردم ایران توسط کانون‌های شورشی

تهران: بهشت زهرا-گل گذاری بر مزار شهدای مجاهد خلق و شهدای چریک‌های فدایی خلق

کانون‌های شورشی در تهران در گرامی‌داشت شهدای مجاهد خلق و شهدای چریک‌های فدایی خلق به‌دست دژخیمان شاه خائن در سال۵۴بر مزار آنها گل گذاشتند.

زاهدان: گرامی‌داشت سالگر شهادت مجاهدان خلق 
نصب عکس و پلاکارد با مضمون: گرامی باد یاد و خاطره شهدای ۳۰فروردین سال ۱۳۵۰که به دست شاه خائن به‌ شهادت رسیدند

 

 

کرج: گرامی‌داشت سالگرد شهادت مجاهدان خلق 
نصب تراکتهای گرامی‌داشت شهادت مجاهدان خلق در زمان شاه خائن توسط کانون‌های شورشی

قزوین: گرامی‌داشت شهادت مجاهدان خلق در ۳۰فروردین سال ۱۳۵۱
کانونون شورشی ۱۰۰: گرامی‌داشت شهادت مجاهدین خلق ناصر صادق، علی میهندوست، محمد بازرگانی و علی باکری به‌دست دژخیمان شاه خائن

تبریز – کانون شورشی سردار موسی خیابانی – ۲۹فروردین 
شعارنویسی با مضمون: کانون‌های شورشی و ارتش آزادیبخش سپاه پاسداران را منهدم خواهند کرد

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود