فعالیت کانون‌های شورشی در تهران

0
فعالیت کانون‌های شورشی – تهران – کانون شورشی ۷۶۵– ۷خرداد ۱۳۹۸
با درود کانون شورشی ۷۶۵ به شهید مظلوم بلوچ موسی شه‌بخش

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود