فعالیت کانونهای شورشی و گرامیداشت حماسه ۱۹ فروردین ۱۳۹۰

در شهرهای میهن

0

در گرامیداشت حماسه  ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ جمعی از کانونهای شورشی در شهرهای میهن، با نصب تراکت و ارسال پیامهایی با شهیدان این  حماسه  تجدید عهد کردند.

درس ۱۹فروردین۹۰- با دستان خالی هم می‌شود ایستاد و مقاومت کرد

فعالیت کانونهای شورشی در تهران – اصفهان – کرمانشاه – گرامیداشت  حماسه ۱۹ فروردین۱۳۹۰

کانونهای شورشی در تهران، اصفهان و کرمانشاه با شهیدان حماسه ۱۹فروردین تجدید عهد کردند.

کانونهای شورشی در کرمانشاه در پیامی گفتند: ۱۹فروردین یادآور قهرمانانی است که بر سر آرمان رهایی مردم ایران مقاومت کردند و به‌شهادت رسیدند.

 

صبا هفت‌برادران از شهیدان حماسه ۱۹فروردین۹۰– تا آخر ایستاده‌ایم

کانونهای شورشی در هندیجان – تهران – سنندج و ایذه حماسه ۱۹فروردین را گرامی داشتند.

در هندیجان – کانون شورشی صبا هفت‌برادران نوشت: (گرامی باد حماسه ۱۹فروردین ۱۳۹۰ در اشرف)

در تهران – یکی از کانونهای شورشی طی پیامی گفت: گرامی باد روز ۱۹فروردین ۱۳۹۰ که در مقابل مزدوران و ایادی خامنه‌ای ایستادند.

 

به یاد مجاهدان شهید حماسه ۱۹فروردین۹۰

کانونهای شورشی در اصفهان، تهران، زنجان

سرنگونی حکومت پلید آخوندی و گرفتن انتقام بی‌گناهان

کانونهای شورشی در شهرهای تهران، کرج، سیستان و بلوچستان حماسه ۱۹فروردین ۹۰را گرامی داشتند. کانونهای شورشی تهران با نصب تصاویری از این حماسه با شکوه و کانون شورشی کرج با تجدید عهد با شهیدان این حماسه و همچنین کانونهای شورشی در سیستان و بلوچستان با در دست گرفتن تراکتهایی از این حماسه، یکبار دیگر پیوند خود را تجدید کردند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود