فعالیت کانونهای شورشی مجاهدین و به آتش کشیدن نمادهای رژیم آخوندی

دیوارنویسی، نصب تراکت و پوستر در شهرهای ایران

0

گزارشی از فعالیت کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران در کرج، اسفراین، خاش، تهران، اسلامشهر، کرمانشاه، زاهدان، شهرکرد، اهواز، همدان، بلوچستان، اصفهان، تبریز، ایلام، رشت، نیشابور، یاسوج، زنجان، رودهن، و شیراز

آتش زدن بنر تبلیغات دجالگرانه دهه زجر آخوندی در کرج
اعضای کانون شورشی ۸۱۳ کرج در روز بیست و سوم بهمن ماه جاری بنر دهه زجر که حاوی تصاویر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد بود را با شعار درود بر سازمان شجاع مجاهدین خلق درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای به آتش کشیدند.

به‌آتش کشیدن بنر دهه زجر در اسفراین
پلاکارد تبلیغات دجالگرانه دهه زجر آخوندی در اسفراین توسط اعضای کانون شورشی ۷۰۰ این شهر به آتش کشیده شد. این عمل انقلابی با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی و به یاد شهدای مجاهدین خلق ایران در تاریخ ۲۳ بهمن ۹۷ انجام شد.

به‌آتش کشیدن بسیج ضدمردمی در اسلامشهر (تهران)
اعضای کانون شورشی ۷۸۱ اسلامشهر نیز در یک عمل انقلابی تابلو ورودی یکی از پایگاهها سرکوبگر موسوم به پایگاه مقاومت بسیج ضد فاطمه زهرا را به آتش کشیدند. این عمل انقلابی با شعار مرگ بر خامنه‌ای در بیست و سوم بهمن ماه جاری انجام شد.

آتش زدن بنر وزارت اطلاعات در تهران
اعضای کانون شورشی ۲۲۰ تهران نیز در یک عمل انقلابی بنر وزارت بدنام اطلاعات آخوندها که حاوی تصاویر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای بود را به آتش کشیدند.

 

انهدام پلاکارد تبلیغات دجالگرانه دهه زجر آخونها در خاش
اعضای کانون شورشی ۱۲۰ خاش نیز پلاکارد تبلیغاتی دهه زجر آخوندی را در تاریخ بیست و سوم بهمن ماه ۹۷ به آتش کشیدند.

به‌آتش کشیدن بنر منحوس خامنه‌ای در اسلامشهر
اعضای کانون شورشی ۶۲۶ اسلامشهر (تهران) نیز در تاریخ بیست و نهم بهمن ماه ۹۷ بنر تبلیغات دجالگرانه آخوندها که حاوی تصاویر منحوس ولی‌فقیه ارتجاع خامنه‌ای و سارق انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران خمینی دجال بود را به آتش کشیدند. این عمل انقلابی با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی اجرا شد.

 

آتش زدن پایگاه بسیج ضدمردمی در کرج
اعضای کانون شورشی ۸۰۲ کرج نیز در عملیات انقلابی خود که با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی انجام شد تابلو ورودی یکی از پایگاههای سرکوب رژیم آخوندی موسوم به پایگاه عفاف را به آتش کشیدند.

 

دیوارنویسی، نصب تراکت در تهران
اعضای کانون‌های شورشی در تهران، در اماکن مختلف شهر اقدام به دیوارنویسی «مرگ بر دیکتاتور درود بر مجاهدین – مرگ بر خامنه‌ای – درود بر مسعود رجوی – مرگ بر خامنه‌ای ننگ بر خمینی – مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی… » و نصب تراکتهای «شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده آتش جواب آتش – حکومت آخوندی سرنگون سرنگون – کاخ ستم واژگون خامنه‌ای سرنگون – آتش قیامها خاموشی نمی‌پذیرد – حاکمیت آخوندها و سلطنت فقیه باید پایان یابد… » کردند.

 

فعالیت کانون‌های شورشی در سمنان، شهرکرد، اهواز، اصفهان و تبریز
در سمنان، شهرکرد، اهواز، اصفهان و تبریز نیز اعضای کانون‌های شورشی اقدام به برافراشتن تراکتهای «تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش – شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده – ایران مریم مریم ایران خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست مرگ بر اصل ولایت فقیه لعنت بر خمینی دجال» و نصب پلاکارد «مسعود رجوی: حاکمیت آخوند و سلطنت فقیه باید پایان یابد» یا دیوارنویسی شعارهای «مرگ بر حکومت آخوندی – تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش و… » و نصب پوسترهای مسعود رجوی و مریم رجوی در اماکن مختلف کردند.

دیوارنویسی در کرمانشاه، زاهدان، شهرکرد، همدان و بلوچستان
اعضای کانون‌های شورشی در کرمانشاه، شهرکرد، زاهدان همدان و بلوچستان به دیوارنویسی و نصب تراکت در اماکن مختلف پرداختند. شعارهایی هم‌چون شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده – مرگ بر خامنه‌ای – درود بر رجوی – ایران مریم مریم ایران و… بر دیوارها بچشم می‌خورد.

 

نصب تراکت، دیوارنویسی و پوستر در ایلام، رشت، نیشابور، یاسوج، رودهن، زنجان، کرج و شیراز
در ایلام، نیشابور، رشت، یاسوج، رودهن، زنجان، کرج و شیراز نیز تراکتهایی مانند « مسعود رجوی: ایران‌زمین و خلق اسیرش به‌پا خواستند و صبح سپید نزدیک است – آتش – قیامها خاموشی نمی‌پذیرد – حکومت آخوند و سلطنت فقیه باید پایان یابد و…» یا پوستر‌هایی از مسعود و مریم رجوی توسط اعضای کانون‌های شورشی نصب شد.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود