فعالیت کانونهای شورشی مجاهدین و به آتش کشیدن مراکز سرکوب و نمادهای آخوندی

گزارشی از فعالیت کانونهای شورشی مجاهدین در مشهد، بابلسر، ایرانشهر، تهران و سرخ رود مازندران

0

گزارشی از فعالیتهای جسورانه اعضای کانونهای شورشی مجاهدین در شهرهای مختلف ایران. خاطرنشان می‌گردد این عملیات انقلابی در شرایطی انجام می‌گردد که رژیم آخوندی در وحشت از قیام در آماده‌باش کامل به‌سر می‌برد، اما توان مقابله با روحیه جنگاور اعضای کانونهای شورشی مجاهد خلق و حفاظت از نمادهای سرکوب و تبلیغات دجالگرانه‌اش را ندارد و اعضای کانونهای شورشی به‌طور مستمر و روزانه در شهرهای مختلف میهن اسیر به‌عملیات انقلابی خود ادامه می‌دهند.

آتش زدن پایگاه بسیج ضدمردمی در مشهد
اعضای کانون شورشی ۴۵۶ مشهد طی یک عملیات انقلابی که به یاد شهدای نوزده بهمن (عاشورای مجاهدین) در تاریخ سیزدهم بهمن ماه ۹۷ انجام شد، یکی از مراکز سرکوب رژیم ولایت فقیه، موسوم به پایگاه بسیج را به آتش کشیدند، در این عملیات جسورانه برای آتش زدن محوطه داخلی مرکز سرکوب چند کوکتل مولوتوف پرتاب شد.

 

بابلسر – آتش زدن بنر منحوس خامنه‌ای
اعضای کانون شورشی ۴۶۶ بابلسر، یک بنر تبلیغاتی دهه زجر رژیم آخوندی که حاوی تصویر خامنه‌ای ملعون بود را به آتش کشیدند. این عمل انقلابی در سیزدهم بهمن ماه جاری انجام شد.

 

انهدام تصویر منحوس خمینی دجال در ایرانشهر
اعضای کانون شورشی ۷۵۰ ایرانشهر طی یک عملیات انقلابی بنر تبلیغات دجالگرانه رژیم آخوندی که حاوی تصویر منحوس خمینی دجال بود را آتش زدند. این عمل انقلابی در تاریخ سیزدهم بهمن ماه جاری و با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر مریم رجوی انجام گردید. بنر منهدم شده جنب یکی از پایگاه‌های سرکوب بسیج ضدمردمی نصب شده بود.

 

آتش زدن بنر وزارت اطلاعات در تهران
اعضای کانون شورشی ۷۶۵ تهران نیز در روز چهاردهم بهمن ماه جاری طی یک عملیات انقلابی و جسورانه، بنر تبلیغات جاسوسی وزارت بدنام اطلاعات آخوندی را که حاوی تصاویر منحوس خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد بود را با شعار شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده – آتش جواب آتش، به آتش کشیدند.

 

به‌آتش کشیدن بنر خمینی دجال در سرخ رود مازندران
اعضای کانون شورشی مجاهد شهید محمد مقدم در سرخ رود مازندران بنر تبلیغات دجالانه رژیم آخوندی موسوم به دهه زجر را که حاوی تصویر منحوس خمینی دجال بود را به آتش کشیدند. این عملیات انقلابی با شعار مرگ بر خامنه‌ای – درود بر رجوی، در تاریخ چهاردهم بهمن ماه ۱۳۹۷ به اجرا درآمد.

 

بیشتر بخوانید:
جایگاه کانونهای شورشی در میان مردم ایران
از زمانی که رهبر مقاومت برادر مسعود، اعلام کرد که «…..هزار اشرف می‌سازیم». برقراری هزار کانون شورشی در ایران، یک هدف استراتژیک سازمان مجاهدین خلق ایران شد. در یک سال گذشته، کانونهای شورشی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی رشد و گسترش پیدا کرده و به کابوس سرنگونی رژیم تبدیل شده‌اند.

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود