فعالیت کانونهای شورشی مجاهدین در نیشابور و خاوران

به آتش کشیدن دفتر امام جمعه خامنه‌ای در نیشابور – گل گذاری بر مزار قهرمانان شهید راه آزادی در خاوران

0

گزارشی از فعالیت کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران برای شکستن طلسم اختناق و سرکوب در شهرهای میهن اسیر، پاکسازی میهن از نمادهای منحوس آخوندی و…

به‌آتش کشیدن دفتر امام جمعه خامنه‌ای در نیشابور
اعضای کانون شورشی ۵۱۴ نیشابور طی یک عملیات ضداختناق که در تاریخ هفتم اسفند ماه جاری با شعار شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده – درود بر ارتش آزادیبخش ملی ایران انجام شد، ورودی دفتر امام جمعه خامنه‌ای در این شهر را با پرتاب کوکتل مولوتوف به آتش کشیدند.

درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای – دیوارنویسی در تبریز
اعضای کانون شورشی مجاهد شهید موسی خیابانی در تبریز شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی را بر روی یکی از پل‌های عابر پیاده این شهر دیوارنویسی کردند.

زیارت مزار خاوران و گلگذاری بر مزار شهدای قهرمان راه آزادی میهن
اعضای یکی از کانونهای شورشی مجاهدین ضمن زیارت از مزار شهدای خلق در خاوران و گل گذاری بر این خاک، لوح یاد‌بود با این مضمون بر جای گذاشتند «اینجا خاوران است، مزار شهدای قهرمان مجاهد خلق – هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق – گرامی باد یاد و خاطره شهدای قهرمان مجاهد خلق و شهدای راه آزادی – از طرف ارتش آزادیبخش ملی ایران و کانون‌های شورشی».

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود