فعالیت کانونهای شورشی مجاهدین در حمایت از تظاهرات مقاومت ایران در ورشو

0
نصب پلاکارد مریم رجوی در تهران و تبریز
اعضای کانون‌های شورشی در تهران و تبریز (اتوبان آذرشهر) با نصب پلاکاردی شامل تصویر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران و جملات «ویوا مریم رجوی – انتخاب ما مریم رجوی – فریدام اند دموکراسی ویت مریم رجوی – دموکراسی آزادی با مریم رجوی» حمایت خود را از تظاهرات مقاومت ایران در ورشو حمایت کردند.

 

نصب پوستر و تراکت در تهران و اصفهان
اعضای کانون شورشی در تهران با نصب پوسترهای مریم رجوی با زیر نویس انگلیسی (مردم ایران خواهان تغییر رژیم ایران هستند) از تظاهرات مقاومت ایران در ورشو حمایت کردند. در اصفهان نیز اعضای کانون‌های شورشی با نصب پوسترهای مریم رجوی و جمله زنان ایران از مریم رجوی حمایت می‌کنند از تظاهرات و کنفرانس مقاومت در ورشو حمایت کردند.

 

پیام یکی از کانونهای شورشی کرمانشاه
یکی از اعضای کانون شورشی چکاوک کرمانشاه ضمن نصب پوستر های رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در کرمانشاه در پیامی گفت «پیام کانونهای شورشی به گردهمایی بزرگ در ورشو همزمان با اجلاس ورشو دوستان یاران و همراهان همیشگی مقاومت ایران همگی آگاهیم که در این شرایط حساس تنها همبستگی و دستها و مشتهای گره کرده و قدمهای استوار خودمان میتواند راه را برای آزادی مردم دربندمان بگشاید و رساندن پیام مردم ایران و کانونهای شورشی به گوش جهانیان آزادی و حاکمیت جمهور مردم ایران حق مسلم مردم ایران است پس میتوان و باید دست در دست و شانه به شانه هم این شب پرستان به بن بست رسیده را به زیر کشید و زمان آن رسیده که جهان صدای رسای شما را برای فریاد آزادی سردادن بشنود و به رسمیت بشناسد و به گفته خواهر مریم پایان قطعی بحران ها به رسمیت شناختن حق مقاومت ملت ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و دستیابی به آزادی است مرگ بر خامنه‌ای روحانی زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران زنده باد آزادی درود بر رجوی».

برافراشتن پوسترهای مریم رجوی در تهران
اعضای یکی از کانونهای شورشی تهران نیز در یک حرکت جمعی با برافراشتن پوسترهای مریم رجوی و تراکتهای به زبان انگلیسی ، شعار دادند ایران مریم مریم ایران – فریدم اند دموکراسی ویت مریم رجوی – ایران فیوچر ….

 

برافراشتن پوسترهای مسعود و مریم رجوی
اعضای کانونهای شورشی در تهران و کرمانشاه نیز با حرکتهای جمعی با برافراشتن پوسترهایی از رهبر مقاومت ایران مسعود رجوی و رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی و پوستر ضربدر خورده خامنه‌ای و سردادن شعار و پیامهایی به زبان انگلیسی از تظاهرات مقاومت ایران در ورشو حمایت کردند.

 

بیشتر بدانیم:
از زمانی که رهبر مقاومت برادر مسعود، اعلام کرد که «…..هزار اشرف می‌سازیم». برقراری هزار کانون شورشی در ایران، یک هدف استراتژیک سازمان مجاهدین خلق ایران شد. در یک سال گذشته، کانونهای شورشی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی رشد و گسترش پیدا کرده و به کابوس سرنگونی رژیم تبدیل شده‌اند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود