فعالیت‌ کانون‌های شورشی و حمایت از فراخوان مریم رجوی«کمک‌رسانی مستقل مردمی یک وظیفه مردمی»

تهران،همدان،یزد،انزلی،تبریز،گرگان،کرمان،قم و مسجد سلیمان

0

گزارشی از فعالیت‌های تبلیغی کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران در شهرهای میهن، حمایت از فراخوان خانم مریم رجوی برای کمک و یاری رساندن به سیل‌زدگان، شعارنویسی و تخریب تصاویر منحوس خامنه‌ای در شهرهای تهران،همدان،یزد،انزلی،تبریز،گرگان،کرمان،قم و مسجد سلیمان

کمک‌رسانی به سیلزدگان یک وظیفه ملی و میهنی

جمعی از اعضای کانون شورشی ۱۷۰از همدان در یک ابتکار جمعی در حمایت از سیل زدگان تراکتهای با مضون: «مریم رجوی: کمک رسانی مستقل مردمی به سیل‌زدگان یک وظیفه ملی و میهنی است – آسیب پذیری مردم در فاجعه سیل نتیجه سال‌ها چپاول و ویرانگری رژیم است – همیاری ملی و مردمی تنها راه غلبه بر این سیل ویرانگر است – با تشکیل شوراهای مردمی با سیل و عوارض آنها مقابله کنید» را برافراشتند.

در تهران جمعی از اعضای کانون‌های شورشی با در دست گرفتن تراکتهایی از سخنان خانم مریم رجوی در حمایت سیلزدگان، همبستگی خود را ابراز کردند.

یک کانون شورشی از همدان  به فراخوان مریم رجوی که اعلام کردند «با تشکیل شوراهای مردمی با سیل و عوارض آن مقابله کنید» پاسخ مثبت داد.  به گفته خانم رجوی  کمک رسانی مستقل مردمی به سیل‌زدگان یک وظیفه ملی و میهنی است.

در تهران یکی از کانون‌های شورشی با نصب پوسترهایی حمایت خود را از پیام خانم مریم رجوی برای یاری رساندن به سیلزدگان اعلام کرد.

یزد – یکی ازاعضای کانونهای شورشی در یکی از خیابانهای یزد، ضمن همبستگی با سیل‌زدگان حمایت خود را از مقاومت ایران اعلام کرد.

 

حمایت کانون‌های شورشی از فراخوان مریم رجوی برای کمک‌رسانی مستقل مردمی به سیلزدگان

اعضای کانونهای شورشی در انزلی، تبریز، گرگان و تهران در حمایت و همدردی با مردم سیل‌زده تراکتهای «مریم رجوی: کمک‌رسانی مستقل مردمی به سیل‌زدگان یک وظیفه ملی و میهنی است – تنها راه و بهترین راه این است که خودمان به کمک هم برخیزیم» را توزیع کردند.

انزلی – یکی از کانون‌های شورشی پوسترهایی با این عبارت نصب کرد:‌« مسعود رجوی: آتش قیام را در هر کجا و در هر فرصت و در هر زمان روشن و پر فروغ نگهدارید» حمایت و آمادگی خود را اعلام کرد.

تبریز – اعضای یکی از کانون‌های شورشی با در دست گرفتن تراکتهایی از فراخوان خانم مریم رجوی برای کمک به سیلزدگان، شعار می‌دادند: مرگ بر اصل ولایت فقیه – درود بر روح موسی خیابانی – درود بر مجاهدین خلق.

دیگر اعضای این گروه شعار مرگ بر خامنه‌ای – مرگ بر دیکتاتور- مرگ بر جمهوری اسلامی – مرگ بر آخوندها – زنده باد مریم رجوی سر دادند.

گرگان –کانون شورشی ۴۹۲ تراکتی از فراخوان مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در یاری رساندن به سیلزدگان با مضمون ««مریم رجوی: کمک رسانی مستقل مردمی به سیل‌زدگان یک وظیفه ملی و میهنی است – آسیب پذیری مردم در فاجعه سیل نتیجه سال‌ها چپاول و ویرانگری رژیم است – همیاری ملی و مردمی تنها راه غلبه بر این سیل ویرانگر است – با تشکیل شوراهای مردمی با سیل و عوارض آنها مقابله کنید» بر دیوارهای شهر نصب کردند.

تهران – کانون‌های شورشی در تهران در یک کار جمعی و هماهنگ تراکتهایی از فراخوان خانم مریم رجوی در حمایت از سیلزدگان را در سطح خیابانهای تهران توزیع کردند. این کانونها همچنین تراکتهایی که حاوی فراخوان مریم رجوی بود را روی شیشه خودروها نصب کردند.

ما کانون‌های شورشی برای کمک به مردم سیل‌زده بر اساس فراخوان خانم مریم رجوی آماده هستیم

کرمان – کانون شورشی سردار خیابانی با ارسال پیامی گفت: سلام به خانم مریم رجوی ما کانون‌های شورشی برای کمک به مردم سیل‌زده بر اساس فراخوان خانم مریم رجوی آماده هستیم. خامنه‌ای و رژیم جنایتکارش در چهل سال هیچ کمکی به مردم نکردند به امید آزادی ایران از دست آخوندهای جنایتکار. حاضر حاضر. کانون شورشی سردار کرمان فروردین ۹۸

تبریز – یکی از کانون‌های شورشی حمایت خود را از این  فراخوان خانم مریم رجوی ابراز کرد: (تنها راه و بهترین راه این است‌ که خودمان به کمک هم برخیزیم. تبریز ۱۳فروردین۹۸)

این کانون شورشی همچنین در تراکت دیگری نوشت: ای جوانان مؤمن و رزمی کار به یاری هموطنان سیل‌زده بشتابید و کمک کنید.

قم – کانون شورشی ۴۲۵ قم با نصب تراکتی از فراخوان مریم رجوی حمایت کرد. در این تراکت نوشته شده بود:همیاری ملی و مردمی تنها راه غلبه بر این سیل ویرانگر است

مسجد سلیمان – تاکستان و خرم‌آباد – جمعی از کانون‌های شورشی در مسجد سلیمان – تاکستان و خرم‌آباد با نصب تراکتیحمایت خود را از فراخوان مریم رجوی برای کمک‌رسانی مستقل به سیل‌زدگان به‌ویژه در خوزستان، لرستان و ایلام اعلام کرد.

کانون‌های شورشی با شعار مرگ بر خامنه‌ای در تبریز- تهران و اصفهان

کانون‌های شورشی در تبریز- تهران و اصفهان اقدام به نوشتن شعار مرگ بر خامنه‌ای در سطح شهر کردند. کانون‌های شورشی دیوارهای شهر تبریز را با شعار مرگ بر خامنه‌ای پوشاندند.

کانون‌های شورشی و آتش زدن تصاویر خامنه‌ای

همدان – شعارنویسی کانون شورشی: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

تهران – شعارنویسی کانون شورشی ۹۹۹- تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش – مرگ بر خامنه‌ای روحانی درود بر رجوی – آتش زدن تصاویر منحوس خامنه‌ای.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود