فعالیت‌های کانون‌های شورشی در سالمرگ دجال

به آتش کشیدن تصاویر منحوس خمینی و سایر سمبلهای رژیم جور و جنایت

0
از هنگامی که خمینی با دجالگری بر کرسی قدرت نشست و با خیانت حق حاکمیت مردم ایران را تماماً غصب کرد او همواره مورد نفرت مردم ایران بوده است. ملت ایران در چهره دیو جماران فشرده همه رذائل و خیانتهای تاریخ ایران و اندیشه‌های منحط و ارتجاعی را سرجمع شده می‌بینند. جوانان همواره در هر فرصتی که در قیامها و خیزشهای مردمی به دست آورده‌اند خشم و نفرت خود نسبت به خمینی ضدبشر را در تعرض و به آتش کشیدن تصاویر او به نمایش گذاشته‌اند. در قیام دیماه۹۶ شاهد بودیم که چگونه در شهرهای مختلف تصاویر خمینی در کنار تصاویر خلیفه ارتجاع و سایر سردمداران فاشیسم مذهبی حاکم به آتش کشیده می‌شد.
کانون‌های شورشی نیز به‌عنوان شراره‌هایی شعله‌ور از قیام خاموشی ناپذیر مردم ایران در استانهای مختلف کشور در سالمرگ دجال خشم و نفرت عمومی علیه ظلم و ستم آخوندی را با تهاجم به تصاویر منحوس خمینی و سایر سمبلهای رژیم جور و جنایت باقی مانده از او به نمایش گذاشتند.
لرستان – کانون شورشی ۹۹۰
در لرستان کانون شورشی ۹۹۰ یک بیلبورد تبلیغات دجالگرانه رژیم مربوط به نمایش روز قدس که تصویر منحوس خمینی بر روی چاپ شده بود را طعمه آتش خشم مردم ایران کردند.

کرمانشاه– کانون شورشی ۱۰۰۵
بیلبوردی در کرمانشاه حاوی تصاویر دجال ضدبشر و خلیفه ارتجاع به دست رزمندگان کانون شورشی ۱۰۰۵ به آتش کشیده شد.

مازندران– کانون شورشی ۲۰۵
در مازندران تصاویر دجال ضدبشر بر روی پلاکاردهای نمایش روز قدس از ایوان یکی از گردانهای مزدوران بسیج ضدمردی در یک ساختمان دو طبقه آویخته شده بود. اعضای دلیر کانون شورشی ۲۰۵ این بنرهای تبلیغاتی را پایین کشیده و آنها را تخریب کردند. این رزمندگان قبل از تهاجم خود پلاکاردی را در برابر دوربین به نمایش گذاشتند که روی آن نوشته شده بود: «مرگ بر خامنه‌ای، آتش جواب آتش».

آذربایجان شرقی – کانون شورشی ۷۲۱
در آذربایجان شرقی نوادگان دلیر ستار خان در کانون شورشی ۷۲۱ در سالمرگ دجال ضدبشر بیلبوردی حاوی تصویر منحوس خمینی را به آتش کشیدند.

آذربایجان غربی – کانون شورشی ۹۸۳
دلاوران کانون شورشی ۹۸۳ در آذربایجان غربی بیلبورد بزرگی از تصویر خلیفه ارتجاع را در سالمرگ دجال به آتش کشیدند.

گلپایگان – کانون شورشی ۷۰۲
شهر گلپایگان در دامان خود دلاورانی هم‌چون مجاهد شهید محمد جواد توکل را پرورده است. مجاهد قهرمانی که پس از نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ در سال ۶۱ توسط دژخیمان خمینی در تهران اعدام شد. ادامه دهندگان راه پرافتخار مجاهد قهرمان محمد جواد توکل در کانون شورشی ۷۰۲ تابلو و سر در ورودی یک مرکز مزدوران بسیجی ویژه سرکوب دانش‌آموزان را به آتش کشیدند.

 آذربایجان غربی کانون شورشی ۲۵۰
قهرمانان کانون شورشی ۲۵۰ در آذربایجان غربی در سالمرگ خمینی ضدبشر و دجال، با حمله به پایگاه ضدمردمی بسیج در این شهر، قسمتی از این ساختمان را به آتش کشیدند.

آذربایجان غربی – کانون شورشی ۵۶۹
در فعالیت دیگری در آذربایجان غربی همزمان با سالمرگ دجال اعضای دلیر کانون شورشی ۵۶۹ یک تابلوی بزرگ تبلیغی با عکس خلیفه ارتجاع را به آتش کشیدند.

کرج – کانون شورشی ۵۶۷
کانون شورشی ۵۶۷ در کرج به‌عنوان سمبلی از جوانان قیام آفرین کرج پوستری حاوی تصویر خمینی را به آتش کشیدند.

زاهدان – کانون شورشی ۶۳۰
تابلوی ورودی یک پایگاه مزدوران بسیجی در زاهدان توسط کانون شورشی ۶۳۰ به آتش کشیده شد.

تهران– کانون شورشی ۲۴۵
کانون شورشی ۲۴۵ در سالمرگ دجال پوستر بزرگی از او را در یک مکان پر رفت و آمد به آتش کشیدند.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود