فراخوان بازنشستگان به تجمع تهران مقابل مجلس واستانها جلو استانداری

0
فراخوان بازنشستگان به تجمع تهران مقابل مجلس واستانها جلو استانداری

با توجه به اینکه لایحه بودجه در روز 19 آذر از طرف دولت تقدیم مجلس میشود بازنشستگان به تجمع سراسری برای احقاق حقوقمان پایمال شده فراخوان دادند که دیگر بی توجهی عامدانه را تاب نمی آوریم.

حدود ۱۲ سال قبل قرار بود که قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت هاله نوراجرا شود اما  اجرا نشد   کلید طلایی این دولت هم برای ما کارساز نبود،

مافقط حق و حقوقمان را میخواهیم .خواسته برحق بازنشستگان :‌ اجرای ق م خ ک

در  فراخوان اتحاد بازنشستگان آمده :‌

بنا بر تدوین لایحه بودجه سال ۹۷ و ارسال آن به مجلس، ضرورت دارد بازنشستگان کشوری، لشگری، تامین اجتماعی، فولاد، ذوب آهن و سایر بازنشستگانی که زیر پوشش صندوق های مختلف می باشند، برای برون رفت از خط فقر(سال ۹۶) و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و ترمیم بودجه سال ۹۶ و دیگر مطالبات خود تجمع پر شوری را برگزار کنیم و نهادهای مسئول را به اجرای تعهدات خود ملزم نماییم.
از بازنشستگان عزیز که زیر بار مسائل مالی از یک سو و بی اعتنایی مسئولان از سوی دیگر، سخت آزرده هستند، دعوت می نماییم تا در این تجمع شرکت کرده و خواسته های خود را مطالبه کنیم. چنانچه بودجه بسته شود همچنان مشکلات ما به جای خود باقی خواهد بود هدف از بی توجهی دلسرد کردن بازنشستگان می باشد.
تجمعات و اعتراضات مکرر بازنشستگان ضرورتی است که اگر بدان عمل نکنیم چشم انداز زندگی ما سوق دادن به سمت خط مرگ می باشد.

فراخوان بازنشستگان به تجمع در تهران مقابل مجلس و استانها جلو استانداری

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود