تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی کاسپین رشت

0

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی کاسپین رشت
روز شنبه ۱۹ خرداد ۹۷، جمعی از غارت شدگان موسسه مالی کاسپین رشت (وابسته به سپاه پاسداران) در برابر شعبه گلسار این موسسه، تجمع اعتراضی برپا کردند.

تجمع کنندگان که تماما از زنان بودند با پرتاب سنگ به درب این موسسه و ضربه زدن به آن، خشم خودشان را نشان می دادند.
غارت شدگان تا کنون بارها برای رسیدن به خواسته هایشان دست به اعتراض و تجمع زده اند اما تا کنون کسی پاسخگوی مطالبات آنها نسبت به بازپس گرفتن سپرده هایشان نبوده و هر بار بی پاسخ میمانند.

در اسفندماه ۱۳۹۴ بانک مرکزی با دادن مجوز به این مؤسسه با نام جدید «کاسپین» موافقت کرد.مدیر عامل این مؤسسه علی نعیمی می باشد.
این مؤسسه در راستای برنامهٔ ساماندهی بانک مرکزی از ادغام موسسه‌های مالی اعتباری فرشتگان و فردوسی پدید آمد.
فعالیت مؤسسه کاسپین به دنبال ادعایی که در خصوص کسری دارایی حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومانی تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آن مطرح شد با مشکل هجوم سپرده گذاران برای برداشت سپرده ی خود و به تبع کمبود نقدینگی در موسسه با مشکل مواجه گردید.
این مساله مسدودسازی سپرده های سپرده گذاران و بازپس‌گیری سود سپرده‌های آنها از این مؤسسه را در پی داشت.

با توجه به اینکه نام موسسه کاسپین به عنوان موسسه ای مجاز در سایت رسمی بانک مرکزی ثبت شده بود و مردم با اعتماد به مجوز صادره سپرده گذاری نموده بودند اما تا کنون سپرده های آنان به آنها بازپس داده نشده است.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود