تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در مشهد

0 171

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در مشهد
روز یکشنبه ۱۷ تیر ۹۷، غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در مشهد در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به عدم بازگرداندن سپرد‌ه‌های خود که از سوی این مؤسسه متعلق به سپاه پاسداران به یغما رفته است، مقابل استانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
غارت‌شدگان کاسپین در مشهد با در دست داشتن چندین دستنوشته و بنر خواستار برگرداندن سپرده‌هایشان شدند.
روی یکی از این پلاکاردها چنین نوشته بود:
«مدیران منطقه‌ای الزهرا ادغام در کاسپین پس از ۳سال و عده و وعید به صغیر و کبیر رحم نکردید. پول ما را پس بدهید. شرم کنید و پول ما را پس بدهید».

Take Hollister Survey for a $10 discount log on to tellhco.com now

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود