عملیات فروغ جاویدان افتخار هر ایرانی

0 120

عملیات فروغ جاویدان افتخار هر ایرانی
یک هموطن از تهران:
وقتی فایل پشت صحنه عملیات فروغ جاویدان را دیدم که فرمانده کل قوا برادر مسعود داشند صحنه را فرماندهی می‌کردند، لحظه داشتم که همه کارهای سازمان حساب و کتاب دارد و فایل نشانه این است که اگر ما سرسپار سازمان و رهبری سازمان باشیم، آنهم با فرماندهی کل، به سرانجام خواهیم رسید.
از طرفی هم این فیلم مشت محکمی به دهان آن عده افرادی است که می‌گویند مجاهدین رو در روی مردم ایران ایستاده بودند. چون برادر مسعود یکجایی در رابطه با اسرا اشاره می‌کنند که چه درجه دار و چه مردم عادی را آزاد کنید که بروند دنبال زندگیشان و کاری بهشان نداشته باشید و همین یک جمله بیانگر همه چیز است.
از طرفی هم خواستم بگویم عملیات فروغ جاویدان افتخار هر ایرانی است و درود بر خواهر مریم و برادر مسعود که این عملیات را به بهترین شکل ممکن فرماندهی کردند.

هموطنی از ایران:
شب ۳۰ دی که فیلم اتاق فرماندهی فروغ جاویدان را دیدم جان تازه گرفتم. انشالله هرچه زودتر نسل این جنایتکاران خونخوار کنده می شود و مردم از ظلم آزاد شده و جشن بزرگ آزادی را با مجاهدین برگزار می‌کنند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود