عدم لایه روبی رودخانه قشلاق سنندج و خسارات ناشی از آن به مردم

«مطلبی پیرامون بی مسولیتی مدیران نالایق سنندج دررابطه با سرریزسد وعدم لایەروبی رودخانه قشلاق وضررهای کلان وارده»

0

همانگونه که مستحضرید سد قشلاق سنندج چند روزی است سرریز نموده که سرریز آب به همراه خروجی دریچەهای سد، حجم بسیار زیادی آب را بلای زمینهای کشاورزان پایین دست سد ازباباریز و نایسر و گریزه و حسن آباد، تا زمینهای منتهی به سد گاوشان نموده است.
بزرگی خسارت بی کفایتی مدیران آنقدر وسیع و بزرگ است که بە راستی خارج از تصوراست و فقط با حضور سر زمینها و نظاره ی وضعیت ایجاد شده ممکن است.

مشکل بزرگ پیش آمده که مسبب ضررهای بسیار شده از چند منظر قابل بررسی است:
۱- سرریز نمودن سد قشلاق سنندج در اوایل فرودین فقط حاصل بی تدبیری مدیران مربوطه است. افراد عادی نیز میدانند که در این منطقه بارشهای بهاره تا خرداد ماه ادامه دارد. چرا در فصل زمستان که میزان آب ذخیره سال گذشته زیاد بود فکری برای مدیریت میزان آب ورودی وخروجی آب ازدریچه ها نشد که اکنون پرشدن سد و سرریز آب و بازبودن دریچه های سد، هم خطراتی برای سد و هم جان و مال مردم ایجاد شده و هم حجم بسیار زیادی آب از سد خارج شود که سبب طغیان رودخانه پایین دست سد و ایجاد ضرر برای مردم گردد.
۲- متولی واقعی لایه روبی کف رودخانه قشلاق سنندج کیست؟
چرا تا کنون اداره امور آب و فاضلاب سنندج کوچکترین اقدام عملی برای لایه روبی کف رودخانه قشلاق انجام نداده است؟ آیا کارشناسان حوضە آب جهاد کشاورزی از پر شدن کف رودخانەها و لزوم لایەروبی آن بی اطلاع‌اند؟
اگربی اطلاع اند که بیسواد و بی مسئولیتند و اگر مطلعند و کاری نکردەاند بسیار نالایقند که سبب متضرر شدن خانواده های بسیار زیادی شده‌اند.
۳- ورود سیلاب به زمینهای کشاورزی سبب مشکلات بسیاری ازجمله شستن خاک حاصلخیز، فرسایش خاک، ورود ماسه و سنگ به داخل زمینها و کندن و تخریب زمینهای کشاورزی و تبدیل آنها به بستر و نامزروع شدن آنها میشود، که عقل غیر سلیم هم میداند این حجم تخریب محیط زیست و زمینهای مرغوب اطراف رودخانه قشلاق که میوه اصلی بازارسنندج و شهرهای اطراف را تامین می کند چه ضررهایی را برای همه بدنبال خواهد داشت.
۴- طی چند روز گذشته شاهد بودیم به خاطر اعلام هشدارهای هواشناسی مدیریت (به اصلاح) بحران که می دید وضعیت هدایت آب های خروجی سنندج درچه حالتی است. مسولان به صورت شبانه روزی و فرمالیته به فکرباز کردن مسیل ها و لایه روبی کف زیر پل‌ها افتادند، اما اگر خدای ناکرده سیلی بوجود می آمد آیا این اقدامات کافی بود؟ همچنانکه می بینیم سرریز ناچیز سد قشلاق تا چه حد مشکل ایجاد کرده! اگرسیل احتمالی رخ می داد که وضعیت سنندج ازسایر شهرها بسیار وخیم تربود!!!

مسئولین مربوطه با مراجعه به وجدان و قوه تعقل جهت نفع جمعی مردم و کشاورزانی که شاهد نابود شدن دسترنج آبا و اجدادیشان هستند به فکر مدیریت خروجی آب سد قشلاق و لایه روبی کف رودخانه منتهی به سد گاوشان باشند.

ضمناً مسئول گرامی بهانه بستر و حومه ی رودخانه دیگر چاره ی کار نیست زیرا حجم آب در مسیر رودخانه قشلاق بویژه پایین‌تر ازفرودگاه سنندج که آب سد به آب فاضلاب خروجی تصفیه خانه اضافه میشود آنقدر زیاد است که زمین‌هایی که در زمان طوفان حضرت نوح هم زیرآب نرفته بود، اکنون کامل زیرآب رفته و از کشت خارج شده است. کمی وجدان ومسئولیت پذیری هم بد نیست!!!

توجه به این نکته که زمین درحالت اشباع و سیراب قرار گرفته و سد نیز در حالت سرریز قرار دارد با اولین بارندگی و اضافه شدن سیلاب های کف خیابان ها به آب موجود سبب ایجاد سیل بزرگ و ضررهای بزرگتر میشود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود