طرفندهای حکومتی در راستای خاموش کردن اعتراضات کارگری در هفت تپه و اهواز

0

طبق خبرهای رسیده از اعتراضات کارگران هفت تپه، گفته می‌شود مامورین اطلاعات قصد دارند تا با ساختن مستندی ساختگی متشكل از اعترافات اجباری كارگران، بساط اعتصاب و راهپیماییهای گسترده کارگران را جمع کنند.

این در حالیست که تا همین لحظه معلوم نیست که کارگران کجا هستند و حتی هنوز یه وکیل دسترسی ندارند و اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست.
گفته می‌شود که خانواده اسماعیل بخشی تحت فشار نهادهای امنیتی و حکومتی هستند تا از کارگران بخواهند به اعتصاب پایان دهند و اگر اعتصاب ادامه داشته باشد جرم فرزندشان سنگین‌تر خواهد شد.

طبق اطلاعات رسیده از منابع موثق وزارت اطلاعات در حال تهیه یك فیلم اعترافات اجباری است تا در رسانه ملی پخش كند و نشان دهد كه اعتراضات کارگران هفت تپه، صنفی بوده ولی از مسیر خودش خارج شده .
در ادامه نیز مطابق همه سناریوهای لورفته وزارت اطلاعات حکومتی مجریان ان که همان دستگیرشدگان باشند، توسط عوامل بیگانه و فریب‌خوردگان و عوامل فتنه و نفوذی در كارگران اعتراضات را به اغتشاش کشانده‌اند.

همچنین در فیلمنامه خود میخواهند تظاهرات های حمایتی كه بصورت گسترده در سطح كشور در جهت حمایت از كارگران نیشكر هفت تپه انجام میشود را سازماندهی شده و از قبل پیش بینی شده نشان دهند.
این حمایتها را با عنوان ارتباط با شبكه های بیگانه و وابسته بودن آنها به گروه‌های خارجه‌نشین، بهانه ای کنند برای سركوب تظاهرات بحق كارگران نیشكر هفت تپه و حمایت كنندگان آنها در سراسر كشور.
بازیگران این فیلم كارگران زندانی نیشكر هفت تپه خواهند بود.

کارگران نیز طی رسوایی این سناریوی وزارت اطلاعات به خانواده دستگیر شدگان پیام دادند که:
خانواده محترم بخشی به حرفهای مسؤلین گوش ندهید آنها به جز دروغ به شما چیزی نمیگویند و جز ترساندن شما قصدی ندارند، بگذاریم مسائل را پس از آزادی از زبان خود اسماعیل بشنویم.
خانواده سپیده قلیانی فعال مدنی، خیالتان راحت ما تا آخر پای آزادی دوستانمان خواهیم ایستاد.
خانوادده های محمد خنیفر و سید حسن خیالتان راحت ما پشت برادرانمان را میگیریم.
ای خانواده های عزیز آنها میدانند كه با تداوم اعتراضات، حکومت مجبور است كه تن به خواسته‌های بحق كارگران بدهد بخاطر همین بدنبال ساختن این فیلم هستند. تاكنون همكاری از طرف بازداشتیها انجام نشده و آنها میخواهند اعتصابات را كم رنگ كنند تا زندانیان رابیشتر نگه دارند تا اعتراف كنند.
در این روزها شاهد دروغهای بسیاری از مسؤلین بودیم ١٪‏ احتمال بدهید اطلاعاتی كه مسؤلین میدهند دروغ و بازی باشد.
اگر فیلمی پخش شود واویلا پس اتهام امنیتی به كارگران وارد كرده اند، در صورتیكه خواست ما فقط صنفی بوده. باید تا میتوانیم به آنها فشار وارد كنیم.
ما تا اخر ایستاده ایم
كارگر میمیرد ذلت نمی پذیرد

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود