شهید قیام کازرون – امیدرضا یوسفیان – کازرون

0

شهید قیام کازرون – امیدرضا یوسفیان – کازرون
امیدرضا یوسفیان، با شلیک گلوله جنگی ماموران ضدشورش طی روزهای اردیبهشت ۹۷، دراعتراض به تجزیه کازرون بشدت مجروح شده بود و در روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۷، بدلیل شدت جراحات وارده، در بیمارستان به شهادت رسید و جان باخت.
امیدرضا یوسفیان، نقاش ساختمان بود و بین ۳۰ تا ۳۴ سال سن داشته است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود