شهید قیام – وحید حیدری – اراک

0 256

شهید قیام وحید حیدری از جوانان به پا خاسته اراک در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران دستگیرشد. وی در بازداشتگاه نیروی انتظامی اراک در تاریخ ۱۶ دی ۹۶ به شهادت رسید.
رژیم آخوندی اعلام کرد وی خودکشی کرده است!

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود