شهید قیام – وحید حیدری – اراک

0

شهید قیام وحید حیدری از جوانان به پا خاسته اراک در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران دستگیرشد. وی در بازداشتگاه نیروی انتظامی اراک در تاریخ ۱۶ دی ۹۶ به شهادت رسید.
رژیم آخوندی اعلام کرد وی خودکشی کرده است!

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود