شهید قیام – نعمت الله صالحی – جوی آباد اصفهان

0

شهید قیام نعمت الله صالحی از جوانان جوی آباد اصفهان بود که در تاریخ ۱۱ دی ماه ۹۶ در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران به شهادت رسید.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود