شهید قیام – مهدی کهزادی – دورود

0

شهید قیام مهدی کهزادی از جوانان لرستان بود که در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران در روز ۹ دی ۹۶ در دورود به شهادت رسید.

وی مهندس بود.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود