شهید قیام – مسعود کیانی ده کیانی – ایذه

0

شهید قیام مسعود کیانی ده کیانی از جوانانی بود که در روز ۱۰ دی ماه ۹۶ در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران در ایذه به شهادت رسید.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود