شهید قیام – محمد نصیری – زنجان

0 359

شهید قیام محمد نصیری از جوانان به پا خاسته زنجان پس از دستگیری به دست نیروهای اطلاعاتی به شهادت رسید. به خانواده شهید گفتند او در زندان خودکشی کرده است!

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود