شهید قیام – محمد نصیری – زنجان

0

شهید قیام محمد نصیری از جوانان به پا خاسته زنجان پس از دستگیری به دست نیروهای اطلاعاتی به شهادت رسید. به خانواده شهید گفتند او در زندان خودکشی کرده است!

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود