شهید قیام – محسن ویرایشی – دورود

0

شهید قیام محسن ویرایشی در تاریخ ۹ دی ۹۶ در تظاهرات و اعتراضات شهرستان دورود لرستان مورد اصابت تیر مستقیم نیروهای بسیجی قرار گرفت و به شهادت رسید.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود