شهید قیام – فرزاد چگنی – دزفول

0

شهید قیام – فرزاد چگنی – دزفول
فرزاد چگنی از جوانان محله مدرس در دزفول بود که  در جریان تظاهرات مردمی در دزفول روز ۱۰ دی ۹۶ توسط مأموران امنیتی دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شد.
پس از گذشت ۲۰ روز از دستگیری وی در روز ۳۰ دی ماه ۹۶، عوامل حکومتی پیکر بی‌جان فرزاد چگنی را به خانواده‌اش تحویل دادند.
مأموران امنیتی خانواده این شهید قیام را مجبور کردند بدون هیچ مراسم و خبری، پیکر فرزاد را دفن کنند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود