شهید قیام- علی مومنی- لرستان

0

شهید قیام- علی مومنی- لرستان
علی مومنی اهل نورآباد دلفان در استان لرستان از شهدای اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران در دی ماه است. وی روز یکشنبه ۱۰ دی ۹۶ بدست نیروهای امنیتی به شهادت رسید.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود