شهید قیام – طالب بساطی وند – ایلام

0

شهید قیام – طالب بساطی وند – ایلام
طالب بساطی وند از دانشجویان دانشگاه ایلام بود که در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران در دی ماه ۹۶، توسط مأموران نیروی انتظامی دستگیر و پس از مدتی با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شد. طالب بساطی وند مجددا روز ۲۹ بهمن ماه ۹۶، توسط مأمورین وزارت اطلاعات دستگیر و درست ۸ روز بعد در روز دوشنبه هفتم اسفند ماه ۹۶، خبر کشته شدن وی را به خانواده اش دادند.

مأموران اطلاعاتی خانواده شهید قیام طالب بساطی وند را تهدید کردند که از هرگونه اطلاع رسانی در مورد این جنایت خودداری کنند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود