شهید قیام – سینا قنبری – تهران

0

شهید قیام سینا قنبری ۲۲ ساله، در جریان تظاهرات و اعتراضات سراسری مردم ایران دستگیر و در قرنطینه زندان اوین در تاریخ ۱۷ دی ۹۶ به شهادت رسید. رژیم آخوندی برای کتمان این جنایت مدعی شد سینا قنبری در زندان دست به خودکشی زده است.

روز ۱۹ دی مراسم خاکسپاری سینا قنبری در قلعه نو شهر ری صورت گرفت و وی در قبر پدرش به خاک سپرده شد. مردم قبر وی را نقل باران کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود