شهید قیام – سید شهاب ابطحی – اراک

0

شهید قیام – سید شهاب ابطحی جوان ۲۰ ساله ای که دو هفته پیش در اراک دستگیر شده و زیر شکنجه جان باخت. پیکر این شهید ۱۰ روز بعد از دستگیری در حالی که آثار ضربات باتون بر بدنش مشهود بود مقابل منزل پدری‌اش رها شد.

 

شهید قیام - سید شهاب ابطحی - اراک ۲مزار شهید قیام - سید شهاب ابطحی - اراک

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود