شهید قیام – سارو قهرمانی – سنندج

0

سارو قهرمانی اهل سنندج در روز ۱۳دیماه (۳ژانويه) ناپدید شد. به دنبال پیگیریهای خانواده اش عوامل اطلاعاتی رژیم در سنندج جمعه شب ۲۲ دیماه خبر مرگ فرزندشان را به آنها دادند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود