شهید قیام – امین رمضانی – مسجد سلیمان

0 202

شهید قیام امین رمضانی در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران روز ۱۳ دی ۹۶ بر اثر شلیک مستقیم نیوهای اطلاعاتی سپاه در مسجد سلیمان به شهادت رسید

شهید قیام امین رمضانی روز ۱۵ دی به خاک سپرده شد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود