شهید قیام – احمد حیدری – قهدریجان

0

شهید قیام احمد حیدری ۱۴ ساله روز ۱۱ دی ۹۶ در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران در قهدریجان اصفهان به شهادت رسید.

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود