شهید قیام – احسان خیری – دورود

0

شهید قیام احسان خیری ۲۶ ساله روز شنبه ۹ دی ۹۶ در جریان درگیری های دورود به شهادت رسید

مراسم این شهید روز ۱۴ دی ماه برگزار شد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود