شهید قیام – آریا روزبهی – اهواز

0

آریا روزبهی، از اهواز در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران دستگیر شد. خانواده وی اطلاعی از سرنوشت وی نداشتند تا اینکه پیکر وی در رودخانه کارون پیدا شد.

آریا روزبهی شهید قیام مردم ایران از اهواز روز پنجشنبه ۲۸ دی ماه با حضور گسترده مردم اهواز به خاک سپرده شد. در این مراسم عشایر و ایلات مختلف شرکت داشتند و جمعیت زیادی برای شرکت در مراسم این شهید شرکت کرده بودند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود