شهید قیام – آرش خدری – مسجدسلیمان

0

شهید قیام آرش خدری از شهدای اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران بود که روز ۱۳ دی ۹۶ در مسجد سلیمان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای اطلاعاتی سپاه جان باخت.

شهید قیام آرش خدری روز ۱۵ دی ۹۶ به خاک سپرده شد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود