ششمین روز اعتصاب بازاریان و کسبه در بانه و پیرانشهر

0

ششمین روز اعتصاب بازاریان و کسبه در بانه و پیرانشهر
بازاریان و کسبه بانه و پیرانشهر روز پنجشنبه دهم اسفند ماه، اعتصاب سراسری که از روز شنبه پنجم اسفند ماه آغاز کرده بودند را ادامه دادند.

بازاریان و کسبه بانه و پیرانشهر نسبت به بسته شدن مرز ایران با اقلیم کردستان عراق، و بازارچه های مرزی معترض هستند.

بازاریان و کسبه بانه و پیرانشهر خواهان باز شدن بازارچه های مرزی هستند و تعطیلی این بازارچه ها را موجب کسادی بازار به طور خاص در ایام نزدیک به عید و سال نو می‌دانند.
آنها اعلام کرده اند تا زمان تحقق خواسته هایشان دست از اعتصاب خود بر نمی دارند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود