سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

0

کارگران اکثر بخش های مختلف شرکت نیشکر هفت تپه در سومین روز اعتصاب بصورت یکپارچه در مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند.

روز یکشنبه ۱۴ مرداد ۹۷، کارگران نیشکر هفت تپه برای مطالبات به حق خود در مقابل دفتر مدیریت تجمع اعتراضی برپا کردند.
طبق گزارشات رسیده، از صبح زود نیروهای یگان ویژه و پاسگاه هفت تپه وارد شرکت شده و با صدای بلند کارگران را تهدید می کردند و سعی داشتند که با ایجاد جو امنیتی و ارعاب، کارگران را متفرق کنند.

کارگران شرکت امروز با افزایش تعداد کارگران بیشتری از بخش های کشاورزی،تجهیزات، کارخانه،مهندسی، تحقیقات، حراست و ادارات مختلف مالی و بازرگانی، خواهان پرداخت حقوق های معوقه ماههای اردیبهشت، خرداد و تیرماه و تنظیم قراردادها هستند.
کارگران نیشکر هفت تپه همچنین به تفکیک و تقسیم زمینها بین سهامداران و تغییر کاربری انها شدیدا معترضند و بر مطالبات خود و روشن شدن موضوع تجزیه، تغییر کاربری و برگشتن شرکت به بخش دولتی پافشاری می کنند.
لازم به ذکر است کارگران نیشکر هفت تپه بارها و بارها با اعتراض و اعتصاب به مسئولین در باره مطالبات خود هشدار داده بودند اما تاکنون جز وعده و وعید توخالی چیزی عاید انها نشده است.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود