سومین روز از تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی جهان

0

روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷، تعدادی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان با همراهی برخی کارگران تعدیل شده‌، برای وصول مطالبات معوقه خود برای سومین روز متوالی مقابل استانداری زنجان دست به تجمع اعتراضی زدند.

یکی از این کارگران میگوید: اعتراض مربوط به تعدادی از کارگران شاغل و تعدیل شده در این واحد تولیدی است. آنها از بی‌توجهی کارفرما به پرداخت مطالباتشان گلایه دارند.

این کارگر در ادامه اضافه کرد: بخش دیگری از اعتراضات کارگران ناشی از مشخص نبودن وضعیت تولید در کارخانه است.

کارگران این واحد تولیدی ۱۰ ماه مطالبات مزدی عقب افتاده از کارفرما طلبکارند که ۶ماه آن مربوط به سال جاری است و دیگر مطالبات آنها به سال ۹۶ (یک ماه) و ۹۵ (سه ماه) برمی‌گردد.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود