سنگباران روحانی در سفرش به شهرستان خوی

0

صبح امروز دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷، در سفری که امروز روحانی به شهرستان خوی داشت، مردم و جوانان شجاع این شهر ماشین وی را سنگباران کردند و با شعار بیشرف بیشرف وی را بدرقه نمودند.

کارگزاران حکومتی سعی داشتند از قبل با اتوبوس، نفراتی را از سایر شهرستانها به شهر خوی بیاورند که از روحانی استقبال کنند و آنرا پر جمعیت نشان دهند، اما مردم خشمگین خوی با شعارهای بیشرف بیشرف صحنه سازی آنها را بهم ریختند و صحنه را طور دیگری رقم زدند.

هنگامی که روحانی در ورزشگاه این شهر سخنرانی می کرد، مردم و جوانان در پاسخ به نفری که شعار می داد و می گفت عطر گل محمدی، پاسخ می دادند تراکتور تراکتور
همچنین وقتی پشت بلند گو گفته میشد روحانی مردم شعار میدادند: تراکتور تراکتور

 

 

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود