سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه

0

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد:

  • کارگران شهرداری کورائیم در استان اردبیل چهار ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند. اضافه‌کاری این کارگران نیز از چندین ماه پرداخت نشده است.

اعتراض کارگران شهرداری کورائیم نسبت به معوقات مزدی

  • مشتریان بهمن موتور در اعتراض به گرفتن پول هایشان و تحویل ندادن خودرو به آنها در مقابل وزارت صنایع واقع در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.
  • کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به پرداخت نشدن ۹ماه حقوق عقب مانده شان بار دیگر در هوای سرد و زیر باران در مقابل شهرداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

ادامه تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد

  • کارگران شهرداری مریوان برای چندمین بار اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. یکی از کارگران محروم و معترض گفت: از سال ۹۵ تا کنون نزدیک ۱٨ ماه است که حقوق و اضافه کاری به ما پرداخت نشده است .
  • اتوبوسرانان مشهد در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان مقابل ساختمان شورای این شهر دست به تجمع و تحصن زدند.

تجمع و تحصن اعتراضی اتوبوسرانان مشهد

  • کارگران پیمانی شرکت آب و فاضلاب روستایی دشتستان ، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه، در محوطه این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

گزیده ای از اخبار اعتراضی روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود