سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – دوشنبه ۲۴ دی‌ماه

0

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد:

  • پس از اجتماع روز گذشته کارگران مجموعه شهرداری مرکزی آبادان، این‌بار گروهی از کارکنان شاغل در شهرداری مرکزی برای پیگیری مطالبات خود تجمع اعتراضی برپا کردند.
  • بازنشستگان و فرهنگیان در میدان ونک تهران، ابتدای خیابان عطار روبروی موسسه صندوق ذخیره تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان و فرهنگیان در میدان ونک تهران

  • غارت‌شدگان (مالباختگان) کاسپین در تهران مقابل هیأت تصفیه تجمع اعتراضی برگزار کردند. غارت‌شدگان در تجمع خود شعار می‌دادند: اعلام جرم دیدبان کجا رفت کجا رفت مصوبه مجلس کجا رفت کجا رفت
  • بیش از ۳۰۰نفر از اعضای خانه تئاتر تهران در اعتراض به بازداشت و احضار کارگردانان در ساختمان این نهاد تجمع اعتراضی برپا کردند. در این گردهمایی اعضای خانه‌ تئاتر بیانیه‌ای را قرائت کردند.
  • حدود ۵۰نفر از کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، در محوطه محل کارگاه، اقدام به برگزاری تجمع کردند.
  • کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق شان اعتصاب کرده و در محوطه این شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند.

چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

  • جمعی از معلمان خرید خدمات آموزشی یزد در اعتراض به خصوصی سازی آموزش در مقابل استانداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.
  • جوانان در اعتراض به تخریب دکه ها توسط ماموران وحشی شهرداری این شهر دست به اعتراض زده و ماموران را هو کردند.

گزیده ای از اخبار اعتراضی روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود