سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – جمعه ۲۱ دی‌ماه

0

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد:

  • معلمان و فرهنگیان در کرمانشاه در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق و همچنین بی‌پاسخ گذاشتن به مطالباتشان در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در کرمانشاه

  • معلمان و فرهنگیان در اردبیل در همبستگی با سایر همکاران خود و در اعتراض به پایین بودن حقوق و همچنین پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات‌شان در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان در کرمانشاه

  • کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نکردن حقوق های عقب مانده شان دست به اعتصاب زده و در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند.
  • شماری از حواله داران و ثبت نام کنندگان سایپا در تهران در اعتراض به قیمت گذاری سایپا و ایران خودرو برای چهارمین روز در نمایشگاه بین المللی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
  • تجمع اعتراضی مالباختگان پروڑه گردشگری پدیده مقابل استانداری مشهد
  • تجمع اعتراضی مردم دزفول در مقابل بانک آینده

تجمع اعتراضی سپرده گذاران پدیده وزارت کشور مقابل مترو جهادگزیده ای از اخبار اعتراضی روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود