سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه

0

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد:

  • در سومین روز پیاپی از تجمع اعتراضی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد دانشجویان در اعتراض به سقوط اتوبوس دست به تجمع اعتراضی زدند و با نشستن وسط خیابان مسیر خودروها را بستند.
  • دانشجویان دانشگاه تهران بدنبال سومین روز پیاپی از تجمع اعتراضی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در اعتراض به سقوط اتوبوس مقابل دانشگاه تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.
  • کشاورزان ورزنه بار دیگر تجمع خودشان در اعتراض به ندادن حقابه را شروع کردند. کشاورزان ورزنه در تجمعشان شعار می‌دهند: می‌جنگیم می‌میریم حقومونو می‌گیریم
  • تجمع دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس مقابل درب ریاست
  • جمعی از کارکنان موسسه اعتباری وحدت اهواز در اعتراض به اخراج خود و همکارانشان، در مقابل استانداری خوزستان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

گزیده ای از اخبار اعتراضی روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود