سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – یکشنبه ۱۹ اسفند‌ماه

0

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد:

  • بازنشستگان گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مقابل فرمانداری اهواز در اعتراض بە عدم دریافت مطالبات صنفی دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان گروه ملی صنعتی فولاد ایران

  • کارگران شرکت ریل صنعت کاران جنوب شرق زاهدان در اعتراض به پراخت نشدن حقوق شان در محل این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت ریل صنعت کاران جنوب شرق زاهدان

  • مالباختگان (غارت‌شدگان) موسسه مالی ثامن الحجج وابسته به کارگزاران حکومتی، در مقابل بانک مرکزی در تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

  • مالباختگان غارت‌شده موسسه مالی ثامن الحجج، غارت‌شدگان موسسه مالی پارسیان نیز در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند.

  • شماری از کارکنان دفاتر سهام عدالت ، به سازمان بهزیستی کشور مراجعه کردند. علت تجمع معترضان «برخورد توهین‌آمیز مقابل سازمان خصوصی‌سازی» اعلام شده است.

تجمع اعتراضی کارکنان دفاتر سهام عدالت

  • تعدادی از کارگران اخراج شده منطقه ویژه عسلویه، در اعتراض به مطالبات مزدی پرداخت نشده خود، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

تجمع اعتراضی کارگران اخراج شده منطقه ویژه عسلویه

  • جمعی از پرسنل بیمارستان پارسيان تهران در اعتراض به مطالبات مزدی پرداخت نشده خود، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان پارسيان تهران

  • کشاورزان اصفهانی در محل سد زاینده رود، در اعتراض به خشکاندن رودخانه و عدم رسیدگی مسئولین به برداشتهای بی‌رویه و عدم توقف طرحهای انتقال جدید از زاینده رود تجمع اعتراضی برپا کردند.

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی در محل سد زاینده رود

گزیده ای از اخبار اعتراضی روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود