سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – دوشنبه ۱۳ اسفند‌ماه

0

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد:

 • بر اساس فراخوان از پیش اعلام شده، تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف کشور آغاز شد. فرهنگیان کشور اعلام کرده‌اند این تحصن را برای سه روز (۱۲، ۱۳، ۱۴ اسفند ماه) ادامه خواهند داد.

تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان در بیش از ۲۵شهر

 • جمعی از کارگران فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه پیمانکاری پارس جنوبی از مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند و نسبت به آن اعتراض دارند. کارگران پیمانکاری فازهای ۲۰و ۲۱ عسلویه می‌گویند: از مهرماه تاکنون حقوق نگرفته‌ایم.

اعتراض کارگران فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه نسبت به معوقات مزدی

 • کارگران راه آهن زاگرس در اندیمشک برای چندمین بار در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه و عیدی سال ۹۷ و وعده های دروغین مسئولین دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب و تحصن کارگران راه آهن زاگرس در اندیمشک

 • گروهی از کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و معوقات مزدی خود تجمع اعتراضی برپا کردند.

تجمع اعتراضی کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت

 • دانشجویان دانشگاه رجایی تهران در اعتراض به کیفیت پایین غذا با چیدن ظروف از سلف تا دم در دفتر رئیس دانشگاه اعتراض خود را اعلام کردند و دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع اعتراضی علیه کیفیت پایین غذا در دانشگاه رجایی

 • دانشجویان متاهل خوابگاه جلال دانشگاه تهران در ادامه اعتراض روزهای پیش و عدم پاسخگویی به خواسته‌هایشان تجمعی دوباره برگزار کردند.

تجمع اعتراضی مجدد دانشجویان متاهل خوابگاه جلال مقابل دفتر رئیس دانشگاه

 • کارگران و کارکنان نیروی راه آهن خراسان ، دست به تجمع اعتراضی و تحصن زده‌اند. کارگران اعلام کرده‌اند که تا سه روز به تحصن خود ادامه خواهند داد.

تجمع و تحصن کارگران و کارکنان نیروی راه آهن خراسان

 • کارکنان راه آهن نیشابور نیز، بنا به فراخوان قبلی و در همبستگی با سایر مناطق راه آهن، کارگران راه آهن خراسان در نیشابور در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق و بیمه و عیدی سال ۹۷ دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب کارکنان راه آهن نیشابور در اعتراض به عدم دریافت چندین ماه حقوق ماهیانه

 • بازنشستگان شرکت فولاد خوزستان در اهواز، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های عقب مانده و عیدی و مطالبات سال های گذشته شان به سمت استانداری در اهواز تظاهرات کردند.

تظاهرات بازنشستگان شرکت فولاد خوزستان در اهواز

 • جمعی از کارگران عضو تعاونی مسکن شرکت واحد در اعتراض به برآورد نشدن مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

تجمع اعتراضی کارگران عضو تعاونی مسکن شرکت واحد

 • کارگران شرکت قند دزفول واقع در شهر شوش در استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نکردن بیمه ی کارگری شان در مقابل این شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت قند دزفول در شوش

گزیده ای از اخبار اعتراضی روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود