سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – شنبه ۵ آبان ماه

0

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد:

  • تجمع اعتراضی کشاورزان غرب اصفهان در قهدریجان برای حق آبه خود روز جمعه ۴ آبان وارد دومین روز خود شد و به صف کردن تراکتورهای کشاورزان در شهرستان جوزدان نجف‌آباد
  • حدود ۳۰۰نفر از کارگران کارخانه «کاشی نیلو» اصفهان با میانگین ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کاری به دلیل عدم نیاز از سوی کارفرما اخراج شدند و این واحد تولیدی هم به تاریخ پیوست.
  • فراخوان به تجمع واعتراض سراسری ۶ روزه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان خط وابنیه راه آهن
  • تجمع مردم با شعار مرگ بر بسیجی در فرديس كرج در اعتراض به جمع‌آوری وسایل دستفروشان

گزیده ای از اخبار اعتراضی روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود