سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – جمعه ۴ آبان ماه

0

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد:

  • اعتراض دانش اموزان پایه دوازدهم متوسطه
  • یازدهیمین روز اعتراض کارگران رنگین نخ سمنان که در مقابل استانداری تجمع کردند.
  • تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان، دانشجویان دانشکده حفاظت ومرمت دانشگاه هنر اصفهان دراعتراض به بی کفایتی مدیریت دانشگاه در جلوی ساختمان مرکزی دانشگاه تجمع کردند.
  • تجمع اعتراضی کشاورزان قهدریجان، برای گرفتن حق آبه
  • تجمع سهامداران غارت شده پدیده، مشهد، بخاطر ۴سال بدبختی و وعده های دروغ ستاد تدبیر در محل استانداری مشهد تجمع کردند.
  • سرکوب و دستگیری تجمع کنندگان غارت شدگان پدیده، نیروهای انتظامی غارت شدگان پدیده که برای گرفتن حقشان تجمع کرده بودندراسرکوب واقدام به دستگیری آنان کردکه تجمع کنندگان درمقابل آن ایستادگی کردند.

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود