سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – یکشنبه ۲۱ بهمن‌ماه

0

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد:

  • کارگران نساجی همدان در اعتراض به پرداخت نشدن نزدیک ۴ ماه حقوق شان دست به تجمع اعتراضی در محوطه این کارخانه کردند.

تجمع اعتراضی کارگران نساجی همدان

  • مالباختگان موسسه مالی کاسپین (وابسته به سپاه پاسداران) واقع در رشت در مقابل شعبه خمینی این موسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضین غارت شده در تجمع خود شعار می‌دادند: فریاد فریاد از این همه بی‌داد

  • رانندگان تاکسی بیسیمی در تهران مقابل سازمان تاکسیرانی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
    ده‌ها تن از تاکسی‌داران بیسیم تهران با تجمع در مقابل سازمان تاکسی‌رانی در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایت‌شان خواستار خروج از تاکسی بیسیم تهران شدند.

رانندگان تاکسی بیسیمی

  • کارگران شهرداری کرمانشاه ، در اعتراض به دریافت نکردن ۸ ماه اضافه کاری و ۴ ماه حقوق کامل در مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

گزیده ای از اخبار اعتراضی روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود