سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – شنبه ۲۰ بهمن‌ماه

0

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد:

  • دستفروشان آبادانی در محلی منتهی به خیابان امیری، در اعتراض به برچیده شدن بساط ارزان فروشیشان برای چهارمین روز متوالی دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع اعتراضی دستفروشان آبادانی برای چهارمین روز متوالی

  • تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان اصفهان در سی و سه پل مقابل هتل کوثر
  • گردهمایی و تجمع اعتراضی مردم در گردهمایی فرهنگیان و دیگر قشرهای مردم اصفهان در اعتراض به آبدزدی، ستم، فقر و فساد، در کنار زاینده رود با شعار معلم، کارگر، کشاورز، اتحاد، اتحاد.
    مردم اصفهان خواهان پاسخگویی مسئولین نسبت به ظلم روا شده بودند.

گزیده ای از اخبار اعتراضی روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود