سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته – جمعه ۱۹ بهمن‌ماه

0

سرتیتر وقایع اعتراضی در ۲۴ساعت گذشته به قرار زیر می‌باشد:

  • صدها تن از مردم اصفهان در اعتراض به سیاست های ضد مردمی کارگزاران حکومتی در کنار زاینده رود تجمع اعتراضی برپا کردند. در این تجمع اقشار مختلف مردم از جمله معلمین نیز حضور دارند.

  • کارگران شهرداری کرج در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود مقابل شهرداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند .
  • جمعی از غارت‌شدگان موسسه مالی پدیده در مشهد، مقابل دفتر علم الهدی امام جمعه این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. غارت‌شدگان با در دست داشتن نوشته هایی اعتراض خود را نشان دادند.

  • معلمان آموزش و پرورش منطقه اسفرورین دراستان قزوین دراعتراض به وعده های دروغین تعاونی مسکن و عدم رسیدگی و بی‌توجهی دستگاه قضایی استان بعد از گذشت ۱۲سال، مقابل استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی معلمان آموزش و پرورش منطقه اسفرورین

  • حواله‌داران خودرو در برابر نمایندگی امامی و سپس در مقابل استانداری در مشهد در اعتراض به عدم تحویل خودروهای مردم از خرداد و تیر سال۹۷ تجمع اعتراضی برپا کردند.

گزیده ای از اخبار اعتراضی روز گذشته را در اینجا بخوانید

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود